About – Fors Media

About

Fors Media – mədəniyyət və incəsənət vasitəsilə gender bərabərliyinin təbliği, qadınların cəmiyyətdə rolunun möhkəmləndirilməsi, onlara səlahiyyət verilməsi, kiçik sahibkarlıqla məşğul olan şəxslərə dəstək və yerli dəb etalonu olmaq məqsədilə yaradılıb.
Fors Media-nın əsas dəyərləri: inklüzivlik, hər növ yaradıcılığa dəstək və Azərbaycan dilində ensiklopedik xarakterli yerli jurnal olmasıdır.
totop